Coronados förre VD ska betala 20 miljoner kronor
GÖTEBORG. Den förre VD:n i fastighetskoncernen Coronado, Ulf Johansson, ska betala 20 miljoner kronor i skadestånd till sin förre arbetsgivare.
   Det har Göteborgs tingsrätt slagit fast i en dom.
   Ulf Johansson, numera utvandrad till Bryssel, lurade arbetsgivaren när han sålde värdelösa optioner, menar tingsrätten.
   Det var trolöshet mot huvudman, anser domstolen, och skriver att den förre VD:n ”uppsåtligen” skadat fastighetsbolaget.
   Upprinnelsen till domen är en mängd trassliga affärer som Ulf Johansson och Bilspeditions VD Martin Lundberg gjorde kring börsnoterade Coronado, Sveriges största fastighetsbolag i slutet på 1980-talet.
   De bägge direktörerna blandade in sina privata affärer i respektive börsbolags uppgörelser. En stor del av avtalen var muntliga och nu står ord mot ord, skriver Göteborgs-Posten.
   Johansson ska nu betala 20 miljoner kronor plus ränta för optioner som han - genom invecklade turer - sålde till Coronado. Men börsraset 1990 hade gjort optionerna värdelösa. Detta visste Ulf Johansson om, menar tingsrätten.
   Skadeståndet ska Johansson betala till Coronado - som under fastighetskrisen hamnade i S-E-bankens ägo.
   Banken krävde att också Martin Lundberg skulle var med och betala dessa 20 miljoner. Men Göteborgs tingsrätt anser inte att det är bevisat att Lundberg visste att de värdelösa optionerna såldes till fastighetsbolaget.
   Eftersom tingsrätten i ett tvistemål kommit fram till ett skadestånd på grund av ett brott så blir det nu en förundersökning kring själva trolösheten.
   Domen i Göteborgs tingsrätt handlar också om två andra mål där Ulf Johansson varit inblandad.
   Ulf Johansson och hans tidigare hustru hade krävt Bilspedition på 53 miljoner kronor. Det skulle vara en ersättning för att de sålt sitt fastighetsbolag Sandö Bygg till Coronado - men fått för dåligt betalt, ansåg de.
   Men tingsrätten anser inte att de har rätt till den ersättningen.
   Det tredje målet som nu avgjorts gäller en affär med så kallade konvertibler. Ulf Johansson tänkte flytta över en privat förlust på Coronado. Men Bilspedition fick betala och har senare försökt få tillbaka pengarna genom att stämma Johansson.
   Bilspedition fick dock inget gehör hos tingsrätten.
  
Annika Hansson/TT