Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 4 AUGUSTI Visa alla rubriker
Publicerat kl 11:06

Dykförbud vid ryska ubåten
STOCKHOLM. Det ska bli förbjudet att dyka vid vraket efter den ryska ubåt som påträffats i Stockholms skärgård.
   Orsaken är att det finns skarpladdade torpeder och skarp ammunition ombord.
   Länsstyrelsen i Stockholms län kommer endera dagen - så snart pappersexercisen är klar - att utfärda en förordning där dykning eller annan påverkan av botten på platsen förbjuds.
   - Den som vill dyka där av legitima skäl, exempelvis vetenskapliga undersökningar, kan få göra det men måste första söka tillstånd, säger länsassessor Fredrik Denecke.
  
Explosionsrisk
   Den ryska ubåten S 7 torpederades på kvällen 21 oktober 1942 av en finländsk ubåt och gick till botten öster om Söderarm i Stockholms norra skärgård. Det var då internationellt vatten men ligger numera innanför den svenska territorialvattengränsen.
   Fyra av de ryska besättningsmännen, inklusive kaptenen överlevde, och räddades av den finländska ubåten. Övriga 42 ryssar omkom.
   Att kvarlevorna efter dem finns ombord är inte huvudanledningen till att länsstyrelsen tänker förbjuda dykning utan det är den explosionsrisk det skulle innebära om dykare rotar bland ubåtens torpeder och ammunition.
  
Vill hindra vrakplundring
   Varken kustbevakningen eller den grupp svenska dykare som fann vraket har hittills velat ange den exakta positionen för vraket. De vill inte ha fler dykare på platsen.
   Var vraket finns blir offentligt när länsstyrelsen fattar beslutet om dykförbud. Tills dess håller kustbevakning ett öga på vrakplatsen för att se till att ingen bärgar föremål från vraket.
   De ryska myndigheterna har informerats om vraket men har ännu inte meddelat huruvida de är intresserade av att bärga det eller inte. (TT)
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan