Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 8 AUGUSTI Visa alla rubriker
Publicerat kl 20:35

Regeringen ber samerna om ursäkt
TÄRNABY. - På regeringens vägnar vill jag be den samiska befolkningen om ursäkt för de övergrepp som begåtts genom åren mot samerna, säger jordbruksminister Annika Åhnberg till TT.
   Ursäkten framfördes också inför samepublik vid ett arrangemang i Tärna på FN:s urbefolkningsdag på lördagen.
   - Den svenska kolonialisationen av de norra delarna av vårt land gav oss tillgång till naturresurser, men till priset av att samerna trängdes undan från sitt område, säger Annika Åhnberg.
   - Vi förvägrade dem också tillgång till deras eget språk.
   TT: Men räcker det men en ursäkt för det som hänt?
   - Nej, det pågår bland annat en utredning för att öka sametingets inflytande över åtgärder kring bland annat rennäringen. Det är viktigt att vidga samernas möjligheter att bedriva verksamheten, säger Åhnberg.
   Ordförande i Svenska samernas riksförbund, Lars-Anders Baer, krävde senast vid samernas landsmöte i juni att ”det officiella Sverige gör upp med sitt förflutna i förhållande till samerna”. Dessutom föreslog han att regeringen tillsätter en sanningskommission för att reda ut förhållandena mellan staten och samerna.
   I oktober förra året bad Norges kung Harald om ursäkt för de oförrätter som begåtts mot samerna i Norge.
   Flera förslag som berör samerna håller på att utredas, bland annat en renskadefond för skogsägare som drabbats av renarnas vinterbete. En rättstvist pågår bland annat mellan samer och markägare i Härjedalen. Tvisten mellan Tännäs sameby och markägarna om 30 000 hektar renbetesmark har hållit på i fem år. Nu är parterna på väg att enas om ett nytt arrendeavtal. Renskadefonden ska ersätta skogsägare för skador på träd och mark.
   Annika Åhnberg säger att ett färdigt förslag kan komma i början på 1999.
   Men regeringen har inte bara positiva besked att ge samerna. Senast i våras beslutade regeringen att minska rennäringsstödet med sex miljoner kronor, från 62 till 56 miljoner.
  
Knut Kainz Rognerud/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan