AINBUSK SINGERS
En samling


visor  (Universal)

Väl vald samling.
Gotländskorna 20-årsjubilerar med sina bästa 13 samlade plus fyra nyinspelade. Väl valt, och det hänger fint ihop. Från välbekanta "Lassie" och "Älska mig", till deras ömtåliga försvenskningar av Sting och Alphaville. En av de nya är Pär Lagerkvists "Jag har gått inunder stjärnor", varsamt tonsatt. I texthäftet finns samma roliga historieskrivning som Marie Nilsson-Lind drar från scen på den pågående turnén.
Ett perfekt porträtt av en klok och känslostark grupp.
Jens Peterson
Publicerad: 2003-10-03