Sportmagasinet utkommer med tolv nummer per år och ges ut av Sportbladet. Lösnummerpris på tidningen är 45 kronor.
 
Sportmagasinet skriver om aktuella händelser och personer inom sportvärlden. Artiklar, reportage och notiser berättar om stjärnor, storklubbar, turneringar och händelser från många av våra mest folkkära idrotter.
 
 
 
Tf redaktör: Jonathan Jeppsson
Sportchef: Ronny Olovsson
Redaktion: Stefan Axell
Simon Bank
Stefan Holm
Stina Mäenpää
Erik Niva
Magnus Söderberg
Petra Thorén
Peter Wennman